Her står datoerne for den fælles optagningen så snart de er kendte.

Normalt er den første fællesoptagning lørdag i uge 42 og den sidste midt i november. Der er ialt 3 fællesoptagninger.

Optagning sker fra servicekajen og fra G-broen.

Ved optagningen skal der til stadighed være både i vandet ved optagningskajen i henhold til optagningslisten.
Tiderne er ca. tider og kan variere +/- 1 time.
 

Stativer og bukke skal være mærket med gyldigt plads nr.
Stativer der henstår uden afmærkning, vil blive fjernet.


• Nokken er for faste bådpladslejere i Nivå Havn.
• Bådene placeres efter havnefogedens anvisninger.
• Ingen både må hensættes på Nokken uden aftale med Havnekontoret.
• Bådene skal placeres med ca. 0,5 m afstand.
• Masten må ikke placeres på båden, men henvises til mastestativerne. Masten mærkes med plads nr.
• Normal forsyning af EL og vand på broerne vil blive afbrudt, ca. fra 1. december til 1. april. Vand sålænge der ikke er frost.
• I denne periode vil der være ladestrøm i ca. 5 timer i døgnet. Der er mulighed for betalingsstrøm på broerne for dem der bliver i vandet.
• EL må kun være tilsluttet både på land, når ejeren er ombord, eller er i umiddelbar nærhed af båden.
• Der må ikke være benzin ombord i både på land. Tankene skal tømmes og udluftes.
• Alle stiger skal være låst fast for at forebygge tyverier på bådene.
• Spildolie o.l. skal afleveres i miljøskuret.
• Ønskes det, at båden skal blive på Nokken i kommende sejlsæson, må der træffes aftale med havnen om dette.
• Ved klargøringen skal der vises hensyn til de omkring liggende både.

• Desuden er ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne ” gældende.

Lister med optagningsrækkefølgen bliver opsat på døren ved havnekontoret samt her på havnens hjemmeside ca. 2-3 dage før optagningsdagen.Ved optagningen skal der til stadighed være både i vandet ved optagningskajen i henhold til optagningslisten, således at optagningstidspunkterne bliver rimeligt fulgt, og anviste pladser overholdt.

Både der registreres liggende i havnen efter 15. november, og hvor intet er aftalt med havnekontoret, vil blive opkrævet vinterleje som liggende i havnebassinet.

For både, der ikke er hjemmehørende (fast plads) i Nivå Havn, skal der betales 300 kr. til havnen for gæsteanvendelse af servicekajen. Dette indeholder bl.a. 2 overnatninger i havnen, samt brug af mastekran.

Bådejerne skal selv stille med det nødvendige mandskab til afrigning af master, bådtransport og stativ placering/opstilling, samt klodser til opsætning m.m.

Støttebenene/justerpladerne på stativet sættes så langt ned, at disse ikke generer ved bådafsætningen, så en endelig justering og opspænding bliver let, når båden er sat.

Bådejeren afregner selv direkte til vognmanden umiddelbart efter optagning/afsætning.

Tilmelding til bådopbevaring og fælles bådoptagning er slut, men kom du for sent.

Kontakt havnekontoret personligt og hør om der er ledige pladser til bådopbevaring / bådoptagning.

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.