Her vil datoerne for den fælles optagningen 2019 blive offentliggjordt, så snart de er kendte.

5. okt, 12. okt. og 19. okt

Fælles optagning 2019. Se listen herunder.

Rækkefølge d. 19. okt. 2019.pdf

Optagning sker fra servicekajen og fra G-broen.

Ved optagningen skal der til stadighed være både i vandet ved optagningskajen i henhold til optagningslisten.
Tiderne er ca. tider og kan variere +/- 1 time.
 

Stativer og bukke skal være mærket med gyldigt plads nr.
Stativer der henstår uden afmærkning, vil blive fjernet.


• Nokken er for faste bådpladslejere i Nivå Havn.
• Bådene placeres efter havnefogedens anvisninger.
• Ingen både må hensættes på Nokken uden aftale med Havnekontoret.
• Bådene skal placeres med ca. 0,5 m afstand.
• Masten må ikke placeres på båden, men henvises til mastestativerne. Masten mærkes med plads nr.
• Normal forsyning af EL og vand på broerne vil blive afbrudt, ca. fra 1. december til 1. april. Vand sålænge der ikke er frost.
• I denne periode vil der være ladestrøm i ca. 5 timer i døgnet. Der er mulighed for betalingsstrøm på broerne for dem der bliver i vandet.
• EL må kun være tilsluttet både på land, når ejeren er ombord, eller er i umiddelbar nærhed af båden.
• Der må ikke være benzin ombord i både på land. Tankene skal tømmes og udluftes.
• Alle stiger skal være låst fast for at forebygge tyverier på bådene.
• Spildolie o.l. skal afleveres i miljøskuret.
• Ønskes det, at båden skal blive på Nokken i kommende sejlsæson, må der træffes aftale med havnen om dette.
• Ved klargøringen skal der vises hensyn til de omkring liggende både.

• Desuden er ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne ” gældende.

Lister med optagningsrækkefølgen bliver opsat på døren ved havnekontoret samt her på havnens hjemmeside ca. 2-3 dage før optagningsdagen.

Rækkefølge d. 19. okt. 2019.pdf

Ved optagningen skal der til stadighed være både i vandet ved optagningskajen i henhold til optagningslisten, således at optagningstidspunkterne bliver rimeligt fulgt, og anviste pladser overholdt.

Både der registreres liggende i havnen efter 15. november, og hvor intet er aftalt med havnekontoret, vil blive opkrævet vinterleje som liggende i havnebassinet.

For både, der ikke er hjemmehørende (fast plads) i Nivå Havn, skal der betales 300 kr. til havnen for gæsteanvendelse af servicekajen. Dette indeholder bl.a. 2 overnatninger i havnen, samt brug af mastekran.

Bådejerne skal selv stille med det nødvendige mandskab til afrigning af master, bådtransport og stativ placering/opstilling, samt klodser til opsætning m.m.

Støttebenene/justerpladerne på stativet sættes så langt ned, at disse ikke generer ved bådafsætningen, så en endelig justering og opspænding bliver let, når båden er sat.

Bådejeren afregner selv direkte til vognmanden umiddelbart efter optagning/afsætning.

Kontakt havnekontoret personligt og hør om der er ledige pladser til bådopbevaring / bådoptagning.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies