Skip til hoved indholdet

I forbindelse med udfasning af private bådstativer tilbyder Nivå Havn og Strandpark bortskafning.

Det eneste vi forventer af dig er, at du lader stativet ligge på havnen til efter d. 1. juni 2020. Herefter afhentes stativerne og det vil ikke længere være muligt at få stativet retur.

Vil du derimod gerne beholde dit stativ, så skal du fjerne det fra havnens matrikel, det gælder også Stenhuset o.lign. senest d. 1. juni 2020. Havnen kan være behjælpelig med at læsse stativerne på private trailere, så længe de kan løftes med teleskoplæsseren. 

Havnen arrangerer ikke transport fra private haver og lign.
Bådejere skal selv stille med nødvendigt mandskab til søsætning og oprydning.

Både på land skal være fjernet senest 15. maj. (Suspenderet i 2020 pga. udfordringerne som Covid-19 giver).
Såfremt intet andet er aftalt med havnemyndigheden. I modsat fald sker flytning på bådejerens regning.