Skip til hoved indholdet

Nyt fra havnekontoret

6. april 2020
 
Nyhedsbrev fra havnekontoret.
 
25. marts 2020
 
Nyhedsbrev fra havnekontoret.
 
 
24. februar 2020
Information om private bådstativer.
I forbindelse med udfasning af private bådstativer tilbyder Nivå Havn og Strandpark bortskafning.
Det eneste vi forventer af dig er, at du lader stativet ligge på havnen til efter d. 15. maj 2020. Herefter afhentes stativerne og det vil ikke længere være muligt at få stativet retur.
Vil du derimod gerne beholde dit stativ, så skal du fjerne det fra havnens matrikel, det gælder også Stenhuset o.lign. senest 15. maj 2020. Havnen kan være behjælpelig med at læsse stativerne på private trailere, så længe de kan løftes med teleskoplæsseren. 
 
5. januar 2020
Ang. opkrævning for vinterpladsleje i vand/på land.
 
En ændring i Fredensborg Kommunes opkrævningsprogram har gjort at en del af bådejere i Nivå Havn og Strandpark, særligt dem hvis både står på land, har modtaget en opkrævning i E-boks. Det på trods af, at regninger fra havnen er tilmeldt PBS.
 
Opkrævningen til jeres e-boks har meget kort betalingsfrist og dem af jer som har tilmeldt regningen til PBS, skal blot slette opkrævningen i e-boks og lade PBS betale regningen som kommer på til feb.
De af jer som ikke har regningen tilmeldt PBS skal betale opkrævningen via girokortet. 
 
Vi beklager ulejligheden.
 
Udskiftning af broer. Etape 1.
 
Som mange af jer sikkert har lagt mærke til, så er der ret så tomt i vores havnebassin. Havnens personale har afrigget og afmonteret bro F og E. Det har vi gjort fordi der skulle gøres plads til nye betonflydebroer. 
 
Totalentreprisen udføres af NBC Marine, som efter en udbudsrunde med begrænset licitation, fremkom med den laveste pris pr. lbm.
 
Hovedtidsplan.
 
Entrepriseopstart 1. januar 2020
Aflevering 20. marts 2020
Totalentreprenøren har ryddet pladsen og har udført mangelafhjælpning 27. marts 2020
 
NBC Marine havde i første omgang indgået aftale med en polsk leverandør af flydebroer. Aftalen er efterfølgende blevet ændret således broerne leveres fra den svenske producent ”Rixö Bryggan”.
 
https://rixobryggan.se/flytbryggor/flytbryggor-i-helbetong/
 
Vandrørene fortæller mig, at der er sået tvivl om hvorvidt broerne kan leveres og at der endnu ikke er indgået en kontrakt. Det har intet på sig! Kontrakten gælder bro F og E, men NBC Marine har option på udførslen af bro D og A i foråret 2022.
 
Fredensborg Kommune, Nivå Havn og Strandpark, har indgået kontrakt og de indledende byggemøder er afholdt. Der er lavet lidt småjusteringer undervejs, men det har ingen betydning for leveringstidspunkt.
 
Herunder et udpluk af de smårettelse vi har foretaget:
 
Endebomme/y-bomme/T-bomme, kært barn har mange navne, monteres med strækmetal og udføres på en sådan måde, at både op til 14 ton kan ligge til på begge sider af bommen. Se billedmateriale.
En væsentlig afvigelse er, at vi på opstartsmødet blevet enige om, at placere forankringspælene inde i broerne i stedet udvendigt, som først planlagt. Årsagen hertil er, at der for F-broens vedkommende ville være 8 bådpladser der skulle ”slås” med et stort beslag samt en pæl på 500mm i diameter. Løsningen hvor pælen placeres i 1/3 dels punktet i broen efterlader mindst gene for bådpladslejerne. Passageafstanden vil være min. 1 meter af hensyn til trillebør, trækvogn osv.
Der indstøbes rør til ekstra vandposter.
Der monteres nye broklapper på bro F, E, D og A i foråret 2020.
 
 
Renovering/udskiftning af bro B.
 
Havnens ældste bro, B-broen, har lange trængt til en kærlig hånd (vist nok en underdrivelse…). For at gøre en lang historie kort, så har jeg nu langt om længe fået tilladelse til at påbegynde arbejdet.
 
Den eksisterende bro er en fast bro, bygget af medlemmerne fra Nivå Bådelaug. Broen er løbende blevet vedligeholdt, men i den senere tid er mulighederne for reparation blevet mindre, da den bærende konstruktion er rådnet væk. Ydermere oversvømmes broen i forbindelse med højvande, hvilket er til stor gene for broens pladslejere. 
 
Broen tænkes anlagt som en flydebro af træ, hvor flydeelementerne fra bro F og E genanvendes. På flydeelementerne monteres langsgående vanger herpå et brodæk af træ.
I vangerne monteres et antal beslag som skal forankre broen.
 
Det er et kæmpe projekt og der er os selv der skal lave broen. Er du frisk på at hjælpe til? Arbejdsopgaverne kan være:
 
Udskiftning af limankre i de eksisterende flydeelementer.
Montering af vanger
Fremstilling af beslag til forankring. Er der ikke en smed eller lign. som er interesseret i at hjælpe os?
Montering af beslag.
Søsætning af færdigbyggede broelementer
Montering af trædæk/afkortning af brædder.
Fremføring af ledning og vand forinden montage.
 
Det er min plan løbende at udbyde frivillige arbejdsopgaver. En ting kan jeg love – det bliver koldt og sikkert også vådt, men vi hygger os og får vendt verdenssituationen. 
 
Og så lige en sidste ting, broelementerne skal helst være færdige og klar til montering, så snart F og E broerne er installeret. Det giver os lidt tid inden bådene på land kommer i vandet. Bådene fra B-broen skal ligge ved de nye broer mens b-broen monteres.
 
15 t havnekran, mastekran, vaskeplads og kørestativer…!!
 
I kan læse mere om sagen i dette link:
 
 
Jeg forventer at kraner, vaskeplads og stativer er klar til brug 1. juli 2020. 
 
 
Bedste nytårshilsner.
 
Claus, Jack og Linda
 
 
Havnekontorets åbningstider i perioden 1. dec. 2019 til 15. marts 2020.
 
Onsdag mellem 10-12.
 
Har du akut brug for hjælp så ring til vagthavende på telefon 21523904.